Dyktatura. Perspektywa antropologiczna. | Дыктатура: антралягічная пэрспэктыва

Data dodania: 
24-11-2021
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)
Data rozpoczęcia: 
26-11-2021
Godzina: 
18:00

Razem z Pracownią Duży Pokój serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach wystawy Sztuką w reżim. Białoruś na plakatach Vladimira Tseslera z dr Katarzyną Waszczyńską i jej dawnymi studentami ze wszystkich trzech grup laboratoryjnych prowadzonych w Białorusi. Podczas spotkania posłuchamy o 30 latach badań etnologicznych w Białorusi. Zapraszamy na ul. Warecką 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka) lub oglądania na żywo spotkania na Facebooku Pracowni Duży Pokój.

Od ponad 30 lat studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą badania antropologiczne w Białorusi. Od architektury drewnianej, przez kulturę wizualną, antropologię miasta po rozważania politologiczne. Dr Katarzyna Waszczyńska, a później jej podopieczni oraz doktoranci przez wiele lat zajmowali się kwestiami tożsamości Białorusinów, badali społeczeństwo obywatelskie oraz przemiany zachodzące w tym kraju.

W ramach jednego spotkania chcemy zebrać ekspertów i zderzyć ze sobą różne perspektywy badawcze i różne doświadczenia tych ponad trzech dekad badań. W spotkaniu weźmie udział m.in. dr Katarzyna Waszczyńska, Agata Wierzbowska-Miazga, Tomasz Sulima, Edyta Błaszczak oraz inni antropolodzy. Spotkanie poprowadzi Róża Rzeplińska.

---

Ужо звыш 30 гадоў студэнты Інстытута этналёгіі і культурнай атрапалёгіі Варшаўскага ўнівэрсітету праводзяць антрапалягічныя дасьледваньні ў Беларусі. Цікаўляцца усім: драўлянай народнай архітэктурай, візуальнай культурай, атрапалягіяй горада, а нават культурніцкімі праявамі палітыкі. Катажына Вашчынская, а пасьля дактаранты доўгія гады прыглядаліся тэмамі беларускай тоеснасьці, грамадзкай супольнасьці ды трансфармацыям, якім на працягу гадоў паддавалася Беларусь.

У рамках сустрэчы хочам даць голас экспэртам і супаставіць іхныя дасьледчыя пэрспэктывы ды досьведы розных гадоў 30-гадовай практыкі.
У сустрэчы прыймуць удзел м.ін. др Катажына Вашчынская, Тамаш Суліма, Ружа Жэпліньская, Эдыта Блашчцак

Сустрэча адбудзецца ў пятніцу 26 лістапада ў Pracowni Duży Pokój пры ul. Wareckiej 4/6 у Варшаве (уваход ад ul. Kubusia Puchatka).
Запрашаем таксама глядзець трансмісыю ў Фэйсбуку Pracowni Duży Pokój.
____


Spotkanie zorganizowane dzięki wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.