Bonjour spadar Rydleuski. Białorusini we Francji w świetle zasobów Białoruskiej Biblioteki im. Franciszka Skaryny w Londynie

Zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych, na którym dr Katarzyna Waszczyńska podzieli sie wynikami swojej ostatniej kwerendy.

zdjęcie poglądowe
Przydatne informacje
Miejsce: 
IEiAK, ul. Żurawia 4 (s.108)
Data rozpoczęcia: 
14-11-2022
Godzina: 
17:00

W północnym Londynie, w dzielnicy Finchley, znajduje się Białoruska Biblioteka im. Franciszka Skaryny. Formalnie działa od 1971 roku, ale zbiory biblioteczne, archiwalne i muzealne były gromadzone dużo wcześniej. Inicjatorem i organizatorem tych działań był ksiądz Czesław Sipowicz (1914-1981), a kontynuatorem ksiądz Aleksander Nadson (1926-2015). W wyniku ich zaangażowania powstała „jedyna i unikalna instytucja w świecie”, swego rodzaju „czarna skrzynka” białoruskiej historii, literatury, kultury. Dlatego jest to ważne miejsce dla Białorusinów i to nie tylko tych rozsianych po świecie, a także badaczy zainteresowanych problematyką białoruską.

W wystąpieniu dr Katarzyny Waszczyńskiej zostaną (pokrótce) przedstawione zasoby Biblioteki i Archiwum pod kątem możliwości badań diaspory białoruskiej we Francji, po II wojnie światowej. Wśród szerzej poruszonych wątków znajdą się: wybór Francji jako miejsca emigracji, tworzenie środowiska białoruskiego i stosunek do białoruskości. Zostanie również wyjaśnione kim był spadar Rydleuski oraz jaką pełnił rolę w diasporze. Podstawą do tych rozważań będą listy z lat 1946-1947, analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym (zawartości treści).

 

Galeria