Wybory na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce

Data dodania: 
08-09-2020

GRAFIK:

 

23.09 - wybory senatora (głosują tylko prof. i prof. ucz., obowiązuje kworum)

21-23.09.2020 - Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniach 21-23.09.2020 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztucewkurii samodzielnych nauczycieli akademickich (4mandatydo obsadzenia, zgodnie z Regulaminem WNKS par. 17, p. 2, ust. 4 WKW ustaliła liczbę miejsc przypadających każdemu instytutowi, opierając się na zasadzie proporcjonalności: IHS - pobierz zawiadomienie

 

Wyniki  głosowań:

 

Sprawozdanie – Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczący wyboru przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

Sprawozdanie – Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczący wyboru przedstawicieli innych nauczycieli akademickich do Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

Sprawozdanie - Protokół WKW dotyczący wyboru przedstawicieli kurii innych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

Sprawozdanie - Protokół WKW dotyczący wyboru przedstawicieli kurii pracowników niebędących nauczycielami do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

Sprawozdanie - Protokół WKW dotyczący wyboru przedstawicieli kurii samodzielnych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

Sprawozdanie - Protokół WKW dotyczący wyboru przedstawicieli niebędących nauczycielami akademickimi do Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

Sprawozdanie - Protokół WKW dotyczący wyboru przedstawicieli innych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

Sprawozdanie - Protokół WKW dotyczący głosowania indykacyjnego w wyborach kandydata na dziekana na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

Sprawozdanie – Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczący wyboru kandydata dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

Sprawozdanie – Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczący wyboru kandydata na dziekana na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce w kadencji 2020-2024 - plik do pobrania

 

Zawiadomienia wyborcze:

- wybory senatora na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce

- wybory Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce

- wybory kandydata na dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce - zakończone

wybory do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce - zakończone

- wybory do Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej - zakończone

- wybory indykacyjne kandydata na dziekana WNoKiS oraz wybory kandydatów na dyrektorów

- Informacja o problemie z wyborem przedstawicieli studentów

 

Druki do pobrania

- Oświadczenie kandydata - druk do pobrania

- Zgoda kandydata - druk do pobrania

 

Dodatkowe informacje

ZARZĄDZENIE NR 129 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego