Strona internetowa

Polski

Strona internetowa Images of Kibera (www.imagesofkibera.com) prezentuje wizualne aspekty projektu badawczego Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po Kiberze, w Kenii. Projekt jest realizowany przez Aleksandrę Gutowską pod kierunkiem prof. Anny Wieczorkiewicz oraz dr Agaty Hummel.