Folklorystyczna mapa Moskwy - wykład prof. Andrieja Moroza

Data dodania: 
25-05-2017
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4, sala 104
Data rozpoczęcia: 
06-06-2017
Godzina: 
13:15

Zapraszamy na otwarte seminarium z udziałem prof. Andrieja Moroza, który wygłosi wykład pt. Folklorystyczna mapa Moskwy.

W referacie zostanie przedstawiony projekt "Folklorystyczna mapa Moskwy", prowadzony przez Pracownię Folklorystyki Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Celem projektu jest stworzenie listy obiektów w Moskwie i na przedmieściach, z którymi związane są kulty ludowe, opowieści, rytuały, wierzenia itp., umieszczenie ich na mapie, zbadanie ich funkcjonowania we współczesnym środowisku miejskim oraz zmian, które zachodzą w zależności od przemian struktury przestrzeni miejskiej i ludności.

Zebrano duży materiał, który pozwala wyciągać wnioski na temat organizacji moskiewskiej przestrzeni folklorystycznej i jej funkcjonowania w świadomości mieszkańców. Badania prowadzone są poprzez monitorowanie internetu, wywiady i obserwacje. Badanie pokazuje, że przestrzeń miejska funkcjonuje we fragmentach, obiekty przynależą do poszczególnych części miasta, a każdy z mieszkańców zna tylko ograniczoną część Moskwy. W ramach pracy nad projektem podejmowane są próby opisania wzorów interakcji poszczególnych regionów miasta i kształtowania jednolitej przestrzeni miejskiej.

Spotkanie w języku polskim.

Projekt  „Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe” finansowany w ramach umowy 903/1/P-DUN/2016 ze środków Ministera Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.