V Kongres Afrykanistów Polskich - relacja

Data dodania: 
08-04-2018
Kategorie: 
Konferencja
Przydatne informacje
Miejsce: 
Huta Szklana, Święty Krzyż
Data rozpoczęcia: 
23-04-2018
Data zakończenia: 
25-04-2018

V Kongres Afrykanistów Polskich odbył się 23–25 kwietnia 2018 r. w klasztorze na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) oraz sąsiadującym hotelu „Jodłowy Dwór” w Hucie Szklanej 34. Organizatorami wydarzenia był Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne.

Kongres Afrykanistów Polskich od roku 2007 gromadzi specjalistów różnych dziedzin nauki (m.in. etnologów, archeologów, muzeologów, historyków sztuki, orientalistów, językoznawców, ekspertów od literatur afrykańskich, politologów, ekonomistów, misjologów) pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnie prowadzonych badań poświęconych tematyce afrykanistycznej.  Tematyka Kongresu objęła szeroko pojęte spektrum problemów: był interdyscyplinarnym wydarzeniem o charakterze przeglądowym.

Ponad 100 specjalistów od badań afrykańskich obradowało przez 3 dni konferencji. Kongresowi towarzyszyły wystawy, koncert oraz otwarte pokazy filmów w Kielcach we współpracy z Festiwalem AfryKamera.

Szczegółowy program można poznać zaglądając na stronę Kongresu www.kongresafrykanistyczny.pl.

 

Kongresowi towarzyszyły wystawy:

Sudan. Zapomniana Afryka na starej pocztówce

Na wystawie zaprezentowano część bogatej kolekcji kartek pocztowych wybitnego etnologa i afrykanisty, znawcy koczowniczych ludów Sahary i Sudanu dra Adama Rybińskiego. Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia jest ukazanie starych fotografii, które pojawiły się w formie kartek pocztowych. Wystawa wprowadza w świat Afryki, przedstawiając wybrane ludy nilockie z Sudanu Południowego oraz Kuszytów z północno-wschodniego Sudanu.


Misjonarz i etnolog, jeden z czołowych przedstawicieli szkoły kulturowo-historycznej ze Śląska o. Paul Joachim Schebesta SVD (1887-1967) - pionier badań wśród Pigmejów w Kongo

Wystawa przybliżająca postać niezwykłego badacza i misjonarza, jego metodę poznawania lokalnej kultury oraz wyniki badań.


Afryka etnologUW

Jacek Żukowski i Sławomir Krysik, Wystawa fotograficzna opowiada o wyprawach studentów etnografii KEiAK UW do Afryki w latach 80. XX wieku.

Technologie i zmysły. Obrazy tanzańskiego miasta

Piotr Cichocki, Agata Kuza, Katarzyna Zychla, Zuzanna Walkiewicz, Wystawa fotograficzna konfrontuje zakorzenione w kulturze masowej wyobrażenia o "afrykańskości" z rzeczywistością doby rozwoju technologii.