Obrona doktoratuMarii Małanicz-Przybylskiej

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2017 r. godz. 13.00 w sali 2.10 w Instytucie Archeologii, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Marii Zuzanny Małanicz-Przybylskiej

Temat rozprawy:

Tradycja i współczesność na Skalnym Podhalu - studium z antropologii muzyki

Promotor:

Recenzenci:

  • dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM
  • prof. dr hab. Zbigniew Przerembski

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl