Społeczności osadzone w mobilności. Uchodźcy, migranci i turyści w Indiach - nagranie seminarium z udziałem dr Natalii Bloch

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
16-02-2017
Zarejestrowano podczas: 
Seminarium IEiAK UW i SPE
Data wydarzenia: 
14-12-2016
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
dr Natalia Bloch

Projekt badawczy prezentowany na seminarium jest propozycją jednoczesnego spojrzenia na zjawiska uchodźstwa, migracji i turystyki na przykładzie dwóch wielokulturowych społeczności w Indiach – Dharamśali i Hampi, które powstały w następstwie mobilności i są stale zasilane przez uchodźców, migrantów i turystów. Społeczności osadzone w mobilności, w których trudno określić, kto jest „tutejszy", zmuszają nas do przewartościowania sposobu postrzegania procesów adaptacyjnych. Prowokują też pytania, z kim bądź z czym w obliczu takiej złożoności przybysz miałby się integrować; co scala takie społeczności i jak kształtują się w ich obrębie relacje; czy i na jakim tle dochodzi do konfliktów oraz jak są one zażegnywane. Badania umożliwią poddanie konstruktywnej krytyce przyjmowane często dogmatycznie założenia dotyczące takich idei, jak multikulturalizm, integracja czy asymilacja.

Spotkanie odbyło się 14.12.2016 w ramach projektu „Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe”.
Projekt  „Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe” finansowany w ramach umowy 903/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.