"Dobry" - "zły" islam. Religijność migrantów z Azji Centralnej w Moskwie 

Wykład dr Anny Cieślewskiej (Uniwersytet Jagielloński)

Przydatne informacje
Zarejestrowano podczas: 
Seminarium
Miejsce wydarzenia: 
IEiAK UW
Data wydarzenia: 
24-10-2018
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
dr Anna Cieślewska

Głównym wątkiem seminarium był islam migrantów z Azji Centralnej w Moskwie: w jaki sposób religijność migrantów wyraża się w warunkach zetknięcia się z islamem Kaukazców, Tatarów, Baszkirów, a także migrantów z krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw? Zmiana obyczajów, która następuje wśród części migrantów poprzez interakcję z innymi typami religijności, jest bardzo dynamicznym procesem. Migranci mają okazję chodzić do meczetu, uczestniczyć w rytuałach religijnych, uczęszczać na lekcje religii, które są prowadzone w Moskwie. Jednocześnie imamowie i nauczycielki islamu z Azji Centralnej uczą religii i prowadzą ceremonie dla muzułmanów spoza środowiska migranckiego. W ten sposób religia może stawać się czynnikiem, który ułatwia integracje przyjezdnych ze społeczeństwem przyjmującym. Z drugiej strony, dla niektórych migrantów islam staje się wyrazem buntu przeciwko niesprawiedliwemu systemowi, a inni muzułmanie postrzegani są jako umma, która daje oparcie w niestabilnym migracyjnym świecie. Seminarium powstało w oparciu o materiał zebrany na badaniach terenowych przeprowadzonych w Moskwie w 2017 i 2018 roku wraz z mgr Zuzanną Błajet.

Projekt: "Przemiany w tradycji religijnej migrantów z Tadżykistanu w Federacji Rosyjskiej", Sonata 11, NCN

Dr Anna Cieślewska od 2013 r. pracuje w Zakładzie Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2013 uzyskała stopień doktora socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jej zainteresowania badawcze obejmują społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej, geopolitykę Azji Centralnej, politykę rozwojową, rozwój doktryny islamu, a tradycji lokalnych na obszarze post-radzieckim, konflikty etniczne w tym regionie, migracje, jak również wielokulturowość w kontekście współistnienia islamu i Zachodu. Ma ok. 12 letnie doświadczenie terenowe z obszaru WNP (Czeczenia, Rosja Centralna, Gruzja, Armenia, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Białoruś) zdobyte podczas realizowania projektów dla organizacji pozarządowych, projektów badawczych oraz jako obserwator w wyborach z ramienia OBWE.

Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.