Relacja fotograficzna z obrony doktoratu Marii Małanicz-Przybylskiej

Dnia 19 stycznia 2017 r. godz. 13.00  w Instytucie Archeologii UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Zuzanny Małanicz-Przybylskiej. Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją fotograficzną z tego wydarzenia.

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
25-01-2017
Data wydarzenia: 
19-01-2017

Temat rozprawy:

Tradycja i współczesność na Skalnym Podhalu - studium z antropologii muzyki

Promotor:

dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW

Recenzenci:

dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM

prof. dr hab. Zbigniew Przerembski

 

Fotografie autorstwa Poli Rożek.