Prezentacje grup laboratoryjnych 2021:
(Post)pamięć II wojny światowej i powojnia na Podkarpaciu

Prezentacja grupy laboratoryjnej IEiAK UW, prowadzącej badania w latach 2018-2021 pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Lubańskiej.

Przydatne informacje
Zarejestrowano podczas: 
Prezentacja grup laboratorynych 2021
Data wydarzenia: 
19-05-2021

Grupa podjęła się zadania przeprowadzenia rozmów z ostatnimi świadkami zmian relacji władzy i granic, przymusowych przesiedleń, działalności partyzantki, powszechnego wówczas bandytyzmu. Głównym przedmiotem zainteresowania badaczy była pamięć osób, będących w trakcie omawianych wydarzeń były nastolatkami lub dziećmi, a których głos został zlekceważony przez społeczeństwo.

Bogactwo wątków, jakimi podzielili się z rozmówcy i rozmówczynie (także na temat ówczesnej codzienności) przerosło oczekiwania - na korpus zebranych w terenie źródeł składa się około 200 pogłębionych etnograficznych wywiadów terenowych oraz materiały archiwalne (m.in. z IPN), fotografie rozmówców i studentów, przedwojenne i aktualne mapy, pamiętniki. Badania prowadzone były w 36 miesjcowościach na terenie powiatu jarosławskiego i przeworskiego. Materiały były gromadzone przede wszystkim wśród osób dorastających w okresie powojnia oraz pokolenia ich dzieci.

Więcej o grupie laboratoryjnej "(Post)pamięć Podkarpacia"