Praca w polu to rewolucja”. Infrapolityka samorządnych inicjatyw wiejskich

Wykład dr Agaty Hummel (IEiAK)

Przydatne informacje
Data wydarzenia: 
05-12-2018
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
dr Agata Hummel

Od lat sześćdziesiątych w krajach Europy Zachodniej zaobserwować można fenomen ideologicznej migracji z miasta na wieś. Na opuszczenie miasta decydują się osoby, które nie podzielają konsumpcyjnego modelu życia dominującego w mieście. Przenosząc się na wieś, stawiają sobie za cel realizowanie „chłopskiego stylu życia” i tworzą samorządne inicjatywy wiejskie, poprzez które dążą do realizacji swoich ideałów i budowy "alternatywnego systemu rolno-spożywczego".

W swoich najnowszych badaniach dr Agata Hummel analizuje strategie infrapolityczne mieszkańców samorządnych inicjatyw wiejskich, to jest mechanizmy oporu, które stosują w odniesieniu do instytucji państwowych i gospodarczych. Na podstawie materiału etnograficznego rozważa różnicę pomiędzy infrapolityką a konwencjonalnymi formami politycznymi. Analizuje także nowo-chłopski styl życia jako formę infrapolityki per se oraz „a-legalne” praktyki członków samorządnych inicjatyw wiejskich jako formy codziennego oporu. 

Agata Hummel jest doktorem etnologii i adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się ruchami nowo-wiejskimi w Europie oraz antropologią rozwoju i post-rozwoju w Ameryce Łacińskiej. Od 2016 roku prowadzi badania na temat samorządnych inicjatyw wiejskich w Katalonii. 

Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.