My myślimy, więc oni są. Antropologiczne ujęcie tożsamości

Zapraszamy do oglądania nagrania z wykładu dr. Mariusza Filipa, który był gościem listopadowego seminarium IEiAK UW i SPE.

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
12-01-2017
Zarejestrowano podczas: 
Seminarium naukowe IEiAK UW i SPE
Data wydarzenia: 
09-11-2017
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
dr Mariusz Filip

Tożsamość to nie tylko jedno ze słów-kluczy naszych czasów, ale także jeden z najważniejszych tematów badawczych w obrębie nauk humanistycznych i społecznych. Mimo że różne formy tożsamości (etniczna, regionalna, narodowa, lokalna itd.) stanowią klasyczny przedmiot badań polskiej antropologii, dość rzadko pojęcie tożsamości poddawane jest głębszej refleksji, a co więcej ugruntowane jest ono raczej w myśli filozoficznej czy socjologicznej niż antropologicznej. Celem mojego wystąpienia jest próba rekonstrukcji antropologicznego modelu tożsamości, wyłaniającego się z prac Zachodnich antropologów, których myśl ufundowana jest na ideach takich jak: relacja i proces. Jednocześnie postaram się wykazać, że początki takiego rozumienia tożsamości sięgają prac przedwojennych antropologów z Europy Wschodniej.

dr Mariusz Filip, antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Przedmiotem jego zainteresowania są procesy tożsamościowe współczesnych grup religijnych oraz historycznych grup kulturowych. Prowadził badania terenowe wśród neopogan słowiańskich w Polsce i wśród eks-Słowińców w Niemczech. Autor książki "Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii" (2012).

Spotkanie odbyło się 9.11.2016  w ramach projektu „Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe”.
Projekt  „Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe” finansowany w ramach umowy 903/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.