Folklorystyczna mapa Moskwy - nagranie wykładu prof. Andrieja Moroza

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem seminarium Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna i IEiAK UW, którego gościem był prof. Andriej Moroz.

Przydatne informacje
Data publikacji/emisji: 
27-07-2017
Zarejestrowano podczas: 
Seminarium IEiAK UW i SPE
Data wydarzenia: 
06-06-2017
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
prof. Andriej Moroz

W referacie został przedstawiony projekt "Folklorystyczna mapa Moskwy", prowadzony przez Pracownię Folklorystyki Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Celem projektu jest stworzenie listy obiektów w Moskwie i na przedmieściach, z którymi związane są kulty ludowe, opowieści, rytuały, wierzenia itp., umieszczenie ich na mapie, zbadanie ich funkcjonowania we współczesnym środowisku miejskim oraz zmian, które zachodzą w zależności od przemian struktury przestrzeni miejskiej i ludności.

Zebrano duży materiał, który pozwala wyciągać wnioski na temat organizacji moskiewskiej przestrzeni folklorystycznej i jej funkcjonowania w świadomości mieszkańców. Badania prowadzone są poprzez monitorowanie internetu, wywiady i obserwacje. Badanie pokazuje, że przestrzeń miejska funkcjonuje we fragmentach, obiekty przynależą do poszczególnych części miasta, a każdy z mieszkańców zna tylko ograniczoną część Moskwy. W ramach pracy nad projektem podejmowane są próby opisania wzorów interakcji poszczególnych regionów miasta i kształtowania jednolitej przestrzeni miejskiej.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Antropologia dziś – otwarte seminaria naukowe”.
Projekt  „Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe” finansowany w ramach umowy 903/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.