Analiza sytuacyjna w badaniach codzienności miejskiej Lomé, stolicy Togo

Wykład ks. dra hab. Jacka Jana Pawlika

Przydatne informacje
Miejsce wydarzenia: 
IEiAK UW
Data wydarzenia: 
31-10-2018
Imię i nazwisko prowadzącego / wykładowcy: 
ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik

Badanie rzeczywistości miejskiej oznacza wnikliwe studium procesu tworzenia z podkreśleniem aktorów działania, jakimi są mieszkańcy miasta. Analiza sytuacyjna pozwala na realizację tego zadania. Jej celem jest takie ujęcie pewnego zbioru zdarzeń społecznych, które pozwala na zrozumienie ich znaczenia oraz kontekstu, w jakim występują. Idąc za podziałem formalnym Michela Agiera zaprezentowane zostaną, na bazie publikacji „Twórcza codzienność mieszkańców Lomé” (Olsztyn 2018), wyniki badań miejskości stolicy Togo w ramach czterech typów sytuacji: zwyczajnych, nadzwyczajnych, przejścia i rytualnych. Codzienność nie jest z góry narzucona, ale stwarzana jest permanentnie przez mieszkańców poprzez zdarzenia w kontekście sytuacji, z którymi przychodzi się zmierzyć.

ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik – misjonarz, etnolog, afrykanista, absolwent Sorbony, profesor w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Terenem jego badań jest Togo (Afryka Zachodnia). Najpierw była to grupa etniczna Basari, a ostatnio życie codzienne w stolicy kraju, Lomé. Ważniejsze publikacje: L’expérience sociale de la mort (Fribourg 1990), Zaradzić nieszczęściu (Olsztyn 2006), Iciin takaldau. Les contes bassar (Olsztyn 2010), Miasto kreatywnych ludzi (Olsztyn 2016), Twórcza codzienność mieszkańców Lomé (Olsztyn 2018).

Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.