Konferencja In Between? Pogranicze: Pamięć i Tożsamość

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) zaprasza na konferencję „In Between? Searching for Local Histories in Borderlands of Europe", która odbędzie się w Warszawie w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w dniach 2-3 grudnia. Konferencja jest okazją  dla badaczy, animatorów kultury i artystów zajmujących się przeszłością do wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami, a także krytycznej re-ewaluacji dotychczasowych projektów. W programie wydarzenia znalazły się panele dyskusyjne dotyczące różnych wymiarów działań kulturalno-badawczych, sesja speed geeking, a także pokaz filmu „The Border” („Hranica”) i prezentacje wizyt studyjnych.

Data dodania: 
24-11-2016
Kategorie: 
Konferencja
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5
Data rozpoczęcia: 
02-12-2016
Data zakończenia: 
03-12-2016

Głównym celem konferencji „In Between?” jest umożliwienie krytycznej refleksji nad projektami inspirowanymi przeszłością i pamięcią. Posłużą temu 3 przekrojowe, uzupełniające się dyskusje,
w których udział wezmą akademicy, animatorzy kultury i aktywiści z 16 europejskich instytucji badawczych i organizacji społecznych, w tym z barcelońskiego European Observatory
on Memories (EUROM), austriackiego Instytutu Badań nad Konsekwencjami Wojny im. Ludwika Boltzmanna, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Ośrodka Karta.

Dla osób zainteresowanych specyfiką projektów dotyczących przeszłości i wielokulturowości lub szukających inspiracji dla własnych przedsięwzięć, w sobotę 3 grudnia o godz. 10.00 przewidziana jest sesja speed geeking. Rozpoczną ją krótkie prezentacje różnych inicjatyw antropologicznych, artystycznych i badawczych, po których będzie można porozmawiać z ich koordynatorami i dowiedzieć się czegoś więcej na temat  interesujących nas kwestii.

Punktem wyjścia dla dyskusji o życiu na pograniczach i tożsamości „pomiędzy” będzie interdyscyplinarny projekt „In Between?” realizowany przez ENRS, w ramach którego międzynarodowe grupy studentów odwiedziły tereny pograniczne i zbadały ich historię. Zebrane materiały oraz dokumentacja wizualna i dźwiękowa zostaną pokazane po raz pierwszy podczas grudniowej konferencji w Warszawie.

Symbolicznym dopełnieniem prezentacji uczestników „In Between?”  będzie pokaz filmu „Hranica” (pol. Granica). Dokument, który zaprezentujemy w piątek 2 grudnia o godz. 19:45 opowiada historię miejscowości Velke Slemence, która w nocy 30 sierpnia 1946 r. została rozdzielona przez Armię Czerwoną między ZSRR (dzisiejszą Ukrainę), a Czechosłowację (współczesną Słowację), co na zawsze odmieniło życie jej mieszkańców.  

Konferencję zakończy wykład dr Karoliny Bielenin-Lenczowskiej z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W sobotę 3 grudnia opowie ona o „pokoleniu pomiędzy” („in between generation”), czyli współczesnych migrantach żyjących w zawieszeniu między swoim krajem pochodzenia a innymi państwami.

Wszystkie wydarzenia w języku angielskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Umweltbibliothek Großhennersdorf

Projekt finansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Pełnomocnika Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów, Program Europejski “Europa dla Obywateli”, Ministerstwo Kultury Rumunii