Antropologia głuchoty. ŚWIAT-GŁUCHY jako kategoria analityczna - seminarium z udziałem dr Magdaleny Dunaj

Data dodania: 
22-11-2016
Kategorie: 
Seminarium
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4, s.108
Data rozpoczęcia: 
30-11-2016
Godzina: 
10:30

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Polskiego Instytutu Antropologii
w ramach projektu Kolokwia Antropologiczne

dr Magdalena Dunaj wygłosi wykład

Antropologia głuchoty. ŚWIAT-GŁUCHY jako kategoria analityczna
 

Zjawisko głuchoty ma co najmniej dwa wymiary: indywidualny i kolektywny. Głuchotę można rozumieć zarówno jako sytuację, w jakiej znajduje się pojedyncza osoba, jak i jako sytuację, która powstaje w związku z relacjami nawiązywanymi w obrębie grupy osób. Poszukiwanie właściwego języka opisu więzi łączących osoby głuche nieuchronnie prowadzi do języka migowego.

Migowy znak ŚWIAT-GŁUCHY posiada swoje własne pole znaczeniowe, którego nie sposób oddać ani poprzez pojęcie „wspólnoty”,  ani poprzez pojęcia „społeczności” czy „kultury”.

W jaki sposób zatem zaczerpnięte z języka migowego pojęcie ŚWIAT – GŁUCHY może mieć potencjał analityczny i eksplikacyjny w badaniach nad kolektywnym wymiarem głuchoty? Jak opisywać inność, żeby możliwe stało się przekraczanie dyskursów tożsamościowych? Jak konceptualizować różnicę cielesną związaną z faktem niesłyszenia i jednocześnie faktem komunikowania się w języku migowym?

Magdalena Dunaj - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie etnologii (na podstawie rozprawy pt. „GŁUCHY-ŚWIAT. Głuchota w perspektywie antropologii zaangażowanej” pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Kaniowskiej), absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła Podyplomowe Studium Poradnictwa Zawodowego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka Szkoły Treningu Antydyskryminacyjnego w Wilii Decjusza w Krakowie, od 2008 roku związana z Polskim Związkiem Głuchych jako doradczyni zawodowa, trenerka pracy i koordynatorka projektów społecznych, zna polski język migowy, jej zainteresowania naukowe związane są ze światem ludzi głuchych posługujących się językiem migowym, antropologią lingwistyczną, antropologią zaangażowaną, cielesnością w ujęciu antropologicznym. 

Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Galeria

Powiązane materiały