Plan zimowej sesji egzaminacyjnej w r. ak. 2022/2023

Data dodania: 
09-01-2023

Sesja poprawkowa

24 lutego

10:00-11:30 - A. Jedynak - Logika z metodologią nauk, s. 104

27 lutego

9:45-11:15 - A. Krzyworzeka - Klasyczne teksty..., s. 13

28 lutego

13:15-14:45 - A. Malewska-Szałygin - Wstęp do etnologii..., s. 105

18:30-20:00 - W. Lipiński - Teorie narodu i nacjonalizmu, s. 105

1 marca

12:30-13:30 - M. Małanicz-Przybylska - Historia polskiej etnografii..., s. 221

18:30-20:00 - M. Laszczkowski - Antropologia polityczna, s. 108

2 marca

18:30-20:00 - K. Świrek - Klasyczne teorie socjologiczne, s. 104

18:30-20:00 - K. Waszczyńska - Mniejszości narodowe... i Etnografia regionalna Polski, s. 108

3 marca

9:45-11:15 - M. Radkowska-Walkowicz - Teorie nowoczesności, s. 105

11:30-13:00 - A. Kościańska - Antropologia płci i seksualności, s. 105

13:15-14:45 - A. Kościańska - Rasa i rasizm, s. 105

16:45-18:15 - M. Zowczak - Antropologia religii, s. 13