W dniu 26.02.2020 zostaja odowłane zajęcia dla studentów licencjackich w IEiAK UW

Data dodania: 
21-02-2020

Z powodu obowiązkowego udziału  studentów studiów licencjackich IEiAK UW w podsumowaniu grup laboratoryjnych, zostają odwołane:

Filozofia

Antropologia symboliczna 

Kłopoty ze sztuką ludową 

Kultura i prawo w studiach nad uchodźcam

Dziedzictwo kulturowe w Karpatach ukraińskich. Idee, praktyki, dyskursy

Seinarium licencjackie

Podsumowanie grup laboratoryjnych III roku:

https://www.etnologia.uw.edu.pl/podsumowanie-grup-laboratory...