Biblioteka IEiAK UW

UWAGA

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972 Biblioteka IEiAK będzie  nieczynna do 29 listopada 2020.

Pracownicy i studenci IEiAK mają możliwość zamawiania skanów materiałów znajdujących się w naszej Bibliotece (tygodniowy limit to 50 stron na osobę) wg kolejności zgłoszeń.

W sprawie skanowania oraz w innych kwestiach prosimy o kontakt mailowy etnolibr.wh@uw.edu.pl lub telefoniczny (22) 55 316 14 poniedziałek - czwartek: 11-15                                   

 

 

Zasady korzystania ze zbiorów od 15 października 2020.

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek 12-17

środa, czwartek, piątek 10-15

Na podstawie  ZARZĄDZENIA NR 217 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190§ ) 

do odwołania wprowadza się zasady funkcjonowania Biblioteki IEiAK UW:

- czytelnia nieczynna,

- brak możliwości korzystania z księgozbioru podręcznego i zbiorów specjalnych (prace dyplomowe)

Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania  następujących zasad :

  • noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic, 
  • zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy sobą, 
  • przestrzeganie zakazu korzystania z miejsc wyłączonych z użytkowania,  

Prosimy o zgłaszanie zamówień na książki  z wyprzedzeniem drogą elektroniczną, przesyłając odpowiednie sygnatury książek na adres mailowy etnolibr.wh@uw.edu.pl

https://katalog.etnologia.uw.edu.pl/

Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do poleceń pracownika Biblioteki wydanych w związku z obowiązkiem zachowania wymogów higieniczno-sanitarnych, pod rygorem opuszczenia Biblioteki lub odmowy wstępu do niej.

Pracownicy i studenci IEiAK mają możliwość zamawiania skanów materiałów znajdujących się w naszej Bibliotece (tygodniowy limit to 50 stron na osobę) wg kolejności zgłoszeń.

 


Żurawia 4, pok.103
 

Pracownicy

mgr Joanna Koźmińska
kierownik
tel. +48 22 55 316 15, 14 etnolibr.wh@uw.edu.pl, j.m.kozminska@uw.edu.pl

mgr Rafał Śmiałecki (wypożyczalnia)
tel. +48 22 55 316 14, rafal.marcin.smialecki@gmail.com

Propozycje zakupu publikacji  oraz pytania  dotyczące funkcjonowania i zasobów biblioteki prosimy kierować na adres e- mail: etnolibr.wh@uw.edu.pl

Zbiory specjalne

Prace dyplomowe chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu do celów dydaktycznych i naukowych. Nie wolno ich kserować ani kopiować żadnymi metodami cyfrowymi.  Z naszych zbiorów mogą korzystać tylko pracownicy i studenci IEiAK UW, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biblioteki.

tel. +48 22 55 316 15, etnolibr.wh@uw.edu.pl

Katalogi

Katalogi zbiorów są dostępne w postaci tradycyjnej tzn. katalog kartkowy obejmujący opis całego księgozbioru oraz komputerowej bazy danych. Komputerowy system biblioteczny został wprowadzony w 1998 roku do opracowania książek i prac magisterskich. Jest on zintegrowany z opracowanym dla potrzeb biblioteki Instytutu słownikiem haseł przedmiotowych, dającym użytkownikom duże możliwości wieloaspektowego wyszukiwania haseł z etnografii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin pokrewnych. link KOHA Obecnie katalog on-line zawiera siedem tysięcy rekordów opisu bibliograficznego oraz cały  zbiór prac licencjackich i magisterskich. Trwają prace nad konwersją danych księgozbioru IEiAK do katalogu centralnego UW.

Czytelnia

Czytelnia wyposażona jest w sprzęt komputerowy, służący czytelnikom do przeglądania zawartości katalogu biblioteki, wyszukiwania potrzebnych danych, czytania tekstów na zajęcia i cyfrowych materiałów archiwalnych (off-line).

Inne biblioteki

Inne warszawskie placówki, pomocne studentom etnologii, w których książki są wypożyczane domu na tzw. rewers międzybiblioteczny, to m.in.:

Bibliotekaadresgodziny otwarcia
Biblioteka Muzeum Etnograficznego

ul. Kredytowa 1, Warszawa

strona www
Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PANAl. Solidarności 105

poniedziałek,wtorek, czwartek piątek 9:00-16:00
środa 9:00-18:00

strona www

 

Powiązane materiały