Jak czytać średniowieczne malarstwo nubijskie

Zapraszamy na Seminarium Afrykanistyczne - spotkanie z dr Magdaleną Łaptaś z Instytutu Historii Sztuki UKSW poprowadzi dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW. 

materiał poglądowy
Przydatne informacje
Data zakończenia: 
20-04-2023
Godzina: 
17:00

Celem mojego wykładu będzie pokazanie w jaki sposób można interpretować malarstwo nubijskie opierając się nie tylko na tym co widzimy, ale także na wiedzy o średniowiecznym malarstwie na Wschodzie. Dla Giorgio Vasariego (1511-1574) sztuka "dawnych Greków"  (bizantyńska) bazowała na przedstawieniach postaci stojących na czubkach stóp, z rozwartymi rękoma oraz oczami wzniesionymi w górę. Podczas wykładu postaram się pokazać jakie historie kryją się za tymi "nieruchomymi" przedstawieniami i udowodnić, że malarstwo średniowiecznej Nubii (powstałe na tle sztuki bizantyńskiej) nie jest tak nudne jak ją przedstawiał ojciec "nowożytnej historii sztuki".    

Dr Magdalena Łaptaś zajmuje się badaniami nad sztuka nubijską od 30 lat, patrząc na nią przez pryzmat historii sztuki, archeologii, antropologii i teologii. Przez wiele lat pracowała w Galerii Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie, zaś obecnie w Instytucie Historii Sztuki UKSW. Brała udział w wykopaliskach w Sudanie, Egipcie i Libanie. Jest współautorką katalogu Faras pod. red. S. Jakobielskiego  i wielu publikacji z zakresu sztuki nubijskiej.

Zdjęcie: Św. Anna z Faras, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna 

Na spotkanie zapraszają:
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Katedra Języków i Kultur Afryki UW 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW