Publikacje

Okładka tytułsortuj rosnąco Autor Rok wydania
Replika - Társadalomtudományi folyóirat (Social Science Quarterly)

Najnowszy numer poświęcony pracom dr hab. Tomasza Rakowskiego

Rakowski 2019
Religious Imageries at Polish Catholic Shrines - artykuły w The Journal of Global Catholicism  Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka-Olszewska, Julia Bujskich, Konrad SiekierskiLubańska 2018
Religious Boundaries, Komsholuk, and Sharing Sacred Spaces in Bulgaria Magdalena LubańskaLubańska 2018
Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzne Zowczak Magdalena 2015
Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim Lubańska Magdalena red. 2007
Religia Nuerów Evans-Pritchard Edward Evan

tłum. Baraniecka Kamila i Olszewski Mikołaj

2006
Religia a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej Waszczyńska Katarzyna 2012
Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka Waszczyńska Katarzyna (red.), Mróz Lech (red.) 2005
Regendering Childbirth: Catholicism, Medical Activism, and Birth Preparation in Post-War Poland Agnieszka Kościańska, Agata IgnaciukKościańska 2023
Refleksje na temat badań terenowych w Maroku Rabinow Paul

tłum. Sikora Sławomir, Dudek Karolina

2010
okładka czasopisma Recenzja książki "Klasa, kapitał, coaching w dobie późnego kapitalizmu" Anna Malewska-SzałyginMalewska 2021
Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek OkólskiHorolets 2018
Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji Hubert Wierciński 2015
okładka czasopisma Railway Territorialities: Topology and Infrastructural Politics in Alpine Italy Mateusz LaszczkowskiLaszczkowski 2020
okładka czasopisma Rahayu Supanggah: the legacy of an Indonesian and global composer Marzanna PopławskaPopławska 2023
Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie Karolina J. Dudek, Sławomir SikoraSikora 2018
okładka książki Przestrzenie rekreacji polskich migrantów w Chicago Anna HoroletsHorolets 2021
Przeskoczyć własny cień Mróz Lech 2013
okładka książki Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia

W księgarniach ukazała się książka dr Tomasza Rakowskiego (IEiAK), zwiastująca początek serii Idee i Etnografia w wydawnictwie słowo / obraz terytoria. Zachęcamy do lektury.

Tomasz RakowskiRakowski 2019
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011

Strony