Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce

Zadrożyńska Anna
Seria wydawnicza: 
-
Rok wydania: 
2000

ISBN 83-7163-202-9

str. 296

Autorka opowiada w ośmiu szkicach o obrzędach dorocznych i rytuałach, które ludowa i chrześcijańska tradycja utrwaliła wśród mieszkańców Polski. Ukazują one nie tylko fabułę świętowań, lecz także symbolikę rekwizytów i znaczenie rytualnych gestów. Autorka poszukuje sensu w pozornie bezsensownych wierzeniach i przesądach. To raczej gawęda niż prezentacja naukowych prawd, która trochę prowokuje, trochę bawi, przede wszystkim jednak komentuje znane na ogół obyczaje.

Recenzja "Gazeta Wyborcza"