Sudan - wojna, polityka, uchodźcy

Maciej Ząbek, Waldemar Cisło, Jarosław Różański
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
978-83-7823-832-4

Ukazała się książka pod redakcją Macieja Ząbka, Waldemara Cisło i Jarosława Różańskiego Sudan - wojna, polityka, uchodźcy.

Wewnątrz m.in. artykuł Macieja Ząbka

Z historii współczesnej polityki ochrony uchodźców w Sudanie (od dekolonizacji do połowy lat 80. XX wieku)