Sudan: konflikt w Darfurze (2003-2011)

Nagmeldin Karamalla-Gaiballa
Rok wydania: 
2017
ISBN: 
978-83-7401-613-1

Ukazała się publikacja, której celem jest analiza uwarunkowań konfliktu zbrojnego w zachodniosudańskiej prowincji Darfur, jak również wyjaśnienie determinant wpływających na podejmowane próby zaprowadzenia pokoju.