Scraps, Neighbors, and Committees: Material Things, Place-Making, and the State in an Astana Apartment Bloc

Laszczkowski Mateusz
Rok wydania: 
2015
Tytuł książki / czasopisma: 
City & Society

 W najnowszym numerze City & Society, nr 27(2), ukazał się artykuł Mateusza Laszczkowskiego  pt. Scraps, Neighbors, and Committees: Material Things, Place-Making, and the State in an Astana Apartment Bloc, strony 136-159.

 

Link do numeru: onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1548-744X

Link do artykułu: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ciso.12057/abstract