Poza formą i treścią. W stronę materialności

Sławomir Sikora
Rok wydania: 
2021
Tytuł książki / czasopisma: 
Kwartalnik Filmowy
Język oryginału: 
polski

W najnowszym numerze "Kwartalnika Filmowego" opublikowany został artykuł dr hab. Sławomira Sikory, Poza formą i treścią. W stronę materialności, „Kwartalnik Filmowy”, 2021, nr 115, s. 21-34 (link). 

Artykuł przedstawia rozważania na temat Leviathana (2012), filmu zrealizowanego przez Luciena Castaing-Taylora i Vérénę Paravel, antropologów współtworzących Sensory Ethnography Lab (Uniwersytet Harvarda). Autor proponuje, by traktować film jako antropologię nowej generacji, zrywającą z tradycyjnym Geertzowskim „opisem gęstym”, nastawieniem antropocentrycznym i reprezentacją dominującą w myśleniu zachodnim. W swojej interpretacji autor kładzie nacisk na materialność, zmysłowość i procesualność, a także nierozróżnialność aktorów ludzkich i pozaludzkich. Ważnymi dla prowadzonego wywodu autorami stają się Gilles Deleuze i Félix Guattari oraz Tim Ingold. Zdanie tego ostatniego - "Zaangażowanie w świat wiąże się z odczuwaniem go, a nie zamieszkiwaniem w świecie sensu" - mogłoby być szczególnym wprowadzeniem do analizowanego filmu. 

pełen tekst (pdf)