Pogranicze jako dziedzictwo w narracjach mieszkańców Chochołowa na Podhalu

Maria Małanicz-Przybylska
Rok wydania: 
2022
Tytuł oryginału: 
Pogranicze jako dziedzictwo w narracjach mieszkańców Chochołowa na Podhalu
Tytuł książki / czasopisma: 
Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
Język oryginału: 
polski
ISBN: 
Tom 12 (2022)

W ostatnim Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej za rok 2022 (Tom 12 (2022)), poświęconym pograniczom, polecamy artykuł dr Marii Małanicz-Przybylskiej: Pogranicze jako dziedzictwo w narracjach mieszkańców Chochołowa na Podhalu.

Abstrakt:
W tekście przedstawiam i analizuję wypowiedzi mieszkańców dotyczące granicy państwowej [w Chochołowie] Chochołowie – wsi położonej na polsko-słowackim pograniczu. Narracje odnoszące się do różnych momentów w historii, zarówno pamiętane osobiście, jak i stanowiące przykłady postpamięci, traktuję jako elementy lokalnego dziedzictwa. Staram się pokazać, jak pamięć chochołowian przyczynia się do postrzegania własnej pograniczności, nawet jeśli współcześnie granica i pogranicze nie odgrywają znaczącej roli w codzienności mieszkańców wsi.