Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji

Mędrzecki Włodzimierz
Seria wydawnicza: 
-
Rok wydania: 
2002

Spis treści

Strona Wydawnictwa DiG

ISBN: 83-7181-242-6

ss. 212, format B5

 

Autor opisuje, w jaki sposób młodzież wiejska trzech pokoleń: 1864, 1890 i 1910 r. przystosowywała się do życia w społeczeństwie, począwszy od narodzin aż po usamodzielnienie się. Dążenia, aspiracje i postawy młodych przedstawione zostały głównie na podstawie tekstów źródłowych, tj. życiorysów i wspomnień pisanych przez chłopów oraz dokumentów z epoki (gazety i czasopisma).

Afiliacja autora: Instytut Historii PAN