Exploring home, neighbouring and distant cultures

Mróz Lech, Posern-Zieliński Aleksander
Rok wydania: 
2008

Spis treści

ISBN: 978-83-7181-569-0

Strona Wydawnictwa DiG

Pozycja zawiera zbiór artykułów przygotowanych w związku z 16. Światowym Kongresem Międzynarodowego Związku Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, który odbył się latem 2008 roku w Kunming w chińskiej prowincji Yunnan. Polscy antropolodzy i etnolodzy przez wiele lat pracowali nad specjalnymi studiami przedstawiającymi kierunki i tematy ich badań.
Większość tekstów zamieszczonych w niniejszej książce to wyniki badań terenowych. Pozwala to na uświadomienie sobie, chociaż tylko w określonych sferach, skali prowadzonych tak w Polsce, jak i w krajach sąsiednich oraz za granicą, badań - stąd różnorodność pojawiających się w tomie tematów, metod, dziedzin.