Etnos przebudzony

Mróz Lech red.
Seria wydawnicza: 
Studia Ethnologica
Rok wydania: 
2004

Strona Wydawnictwa DIG

ISBN: 83-7181-329-5

ss. 244,

Seria Studia Ethnologica

 
Kolejna praca będąca rezultatem badań nad stosunkami interetnicznymi, stanem zachowania kultury tradycyjnej i nowej świadomości etnicznej jako rezultatu zmian politycznych przełomu lat 80. i 90., prowadzonych na obszarze byłego ZSRR. Miejsce szczególne zajmowały badania środowisk Polaków lub osób, które próbują odnaleźć swoje polskie korzenie i aktywnie uczestniczą w rewitalizacji tradycji wyniesionej z domu dziadków i rodziców, a zagubionej w ciągu dziesięcioleci asymilowania się do społeczeństwa i kultury grupy większościowej, najczęściej rosyjskiej.