Centrum na peryferiach. Monografia społeczności lokalnej Ejszyszek i okolic na Wileńszczyżnie

Perzanowski Andrzej (red.)
Seria wydawnicza: 
Dissertationes Universitatis Varsoviensis
Rok wydania: 
2005

Spis treści

Książka prezentuje wyniki badań etnologicznych o charakterze monograficznym, przeprowadzonych wśród polskiej społeczności Ejszyszek i okolicznych miejscowości na Wileńszczyźnie. Jest zbiorem prac poruszających m.in. problematykę kształtowania tożsamości pod wpływem zmieniających się warunków historycznych, małżeństwa, rodziny, religijności, obrzędowości, wierzeń dotyczących śmierci i relacjach między ludźmi żyjącymi a duszami zmarłych, postaw wobec samobójstwa, współczesnych sposobów leczenia i miejsca, jakie wśród nich zajmuje medycyna ludowa. Publikacja zainteresuje nie tylko etnologów, ale także socjologów, historyków, kulturoznawców i politologów.

Strona internetowa WUW