Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

Zowczak Magdalena
Seria wydawnicza: 
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Rok wydania: 
2000

Spis treści

Strona Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - posłuchaj wypowiedzi Autorki

ISBN: 83-88631-00-4
 

Punktem wyjścia analizy są współczesne materiały terenowe, zebrane podczas badań etnograficznych w Polsce centralnej i wschodniej oraz wśród Polaków na Litwie i Białorusi. Zostały one zestawione z  dawniejszymi, rozproszonymi materiałami etnograficznymi, w tym niepublikowanymi tekstami archiwalnymi. Porównanie źródeł współczesnych i  XIX-wiecznych umożliwiło ukazanie transformacji wierzeń, sięgających korzeniami kultury staropolskiej, a niekiedy dostosowanie ich do współczesności. W analizie wykorzystano - obok fragmentów rozmów - różne kategorie tekstów (modlitwy, zamawiania, kolędy itd.).
Nowością interpretacyjną jest łączna analiza symboli i wątków Starego i Nowego Testamentu, dotąd przez badaczy oddzielanych. Źródła pochodzą z  pogranicza kulturowego i religijnego, "biblia ludowa" jest więc ujęta w  perspektywie porównawczej, dokumentując m.in. wpływ wierzeń żydowskich. Praca ukazuje też relacje między postawami religijnymi i magicznymi w  kontekście cech powszechnie przypisywanych religijności ludowej, jak sensualizm, rytualizm czy szczególna rola pośrednictwa, których znaczenie autorka próbuje zinterpretować na nowo, polemizując z  wcześniejszymi pracami etno- i socjologicznymi.

  • Nagroda Clio I stopnia Wydziału Historycznego UW
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansowała w roku 2011 przekład książki na język angielski.
  • W Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest przygotowywana  digitalizajca książki w polskiej wersji językowej - finansowanie: FNP

 

Recenzje:

Starowieyski Marek, Zowczak, Magdalena, Biblia ludowa. Interpretacja wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław, wyd. Funa (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), 2000, 528 pp., + 8 ill., ISBN 83-88631-00-4, "Apocrypha. Le champ des Apocryphes", Brepols, 14, 2003, p. 311-313