Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millenium

Mróz Lech (red.), Sokolewicz Zofia (red.)
Rok wydania: 
2003

Spis treści

Strona Wydawnictwa DiG

ss. 288, format B5

ISBN: 83-7181-285-X

Prezentacja współczesnych badań etnolgicznych, omawiająca tradycyjny rejon badań: tereny dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w tym także żydowskiej mniejszości narodowych na tych terenach, ponadto ostatnie badania z terenu Syberii i Azji Centralnej. Wszystkie teksty w języku angielskim.