Artykuły w numerze Tekstów Drugich nr  1/2018 poświęconym etnografii przedtekstowej

Tomasz Rakowski, Ewa Klekot, Sławomir Sikora, Helena Patzer
Rok wydania: 
2018
Tytuł książki / czasopisma: 
Teksty Drugie

Nowy numer o antropologii przedtekstowej – dedykowany Annie Nasiłowskiej – a w nim Nycz na temat zmysłu udziału, Rakowski o perspektywie wydobywania wiedzy przedtekstowej w badaniach antropologicznych, Godlewski o projekcie antropologii doświadczenia Victora Turnera oraz Klekot o wiedzy asystemowej. Ponadto Patzer analizuje pojęcie „troski”, Filipkowski historię mówioną jako hermeneutykę losu, a Sikora sylwetkę Jeana Roucha. W numerze również tłumaczenia: Dalsgård na temat roli ciała w etnografii przedtekstowej, Hastrup o świadomości mięśniowej, Rapport o naturze ludzkiej, Irving o transformacji ciała i percepcji w podróży, Berman o psychoanalizie i utopii. Zamieszczamy również artykuły dotyczące kariery pojęcia chronotypu (Ulicka), biografii Teodory (Dory) Lebenthal (Samborska-Kukuć), performatywnych praktyk świadków Zagłady wobec nieupamiętnionych miejsc ludobójstwa (Szczepan) oraz relacji między awangardą a tekstem dromoskopowym (Kmiecik). Ponadto Tomasik analizuje reakcje na zburzenie cerkwi katedralnej Aleksandra Newskiego w Warszawie, Porzuczek – obecność obrazu-bólu w Miłości Michaela Hanekego, a Jagielski – kino Wajdy w kontekście afektywnym. W numerze publikujemy również recenzje: Sobolczyka na temat „Kosmosu” jako gabinetu luster (D. Suleja) oraz Michałowskiego o Po-widokach pustki (M. Czapigi).

 

Artykuły pracowników IEiAK UW:

TOMASZ RAKOWSKI Etnografia przedtekstowa. Fenomenologiczne korzenie interpretacji antropologicznej

EWA KLEKOT Mētis – wiedza asystemowa

Rafał Śmiałecki Jean Rouch – l’enfant terrible antropologii i filmu

HELENA PATZER Napotkanie przedtekstowego. Budowanie wiedzy etnograficznej o migranckich światach troski

Pełen spis treści