Artykuły Tomasza Rakowskiego w Tekstach Drugich

Tomasz Rakowski
Rok wydania: 
2016-2017
Tytuł książki / czasopisma: 
Teksty Drugie

W ostatnich numerach Tekstów Drugich ukazało się kilka artykułów autorstwa Tomasza Rakowskiego:

  • Etnografia i eksperymenty artystyczne. O powstawaniu nowych pól poznawczych we współczesnej antropologii, 1/2017, s. 91-110
  • Sztuka w przestrzeniach wiejskich i eksperymenty etnograficzne. Pożegnanie kultury zawstydzenia: jednoczasowość, zwrot ku sobie, proto-socjologia, 4/2016, s. 66-87
  • Etnografia, pamięć, eksperyment: w stronę alternatywnej historii społecznej, 6/2016, s. 268-281

Więcej na stronie czasopisma.