Arabowie z Dar-Hamid

Ząbek Maciej
Seria wydawnicza: 
-
Rok wydania: 
1998

Strona Wydawnictwa

Ilość stron:  290
Rozmiar:  145x205 [mm]
ISBN:  83-86483-77-6

Praca napisana na podstawie własnych badań terenowych autora, jest pierwszą w Polsce próbą ukazania kultury wybranej grupy plemion arabskich, ze sfery Sahelu w Sudanie na tle zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym wskutek pustynnienia. Czytelnik znajdzie tu także prawdziwą historię Arabów znanych mu choąby z kart Sienkiewiczowskiej powieści.