dr Magdalena Kozhevnikova

adiunktka
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej

Kontakt

m.kozhevnikova@uw.edu.pl

Etnolożka i bioetyczka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz niemiecko-rosyjskiej magistratury „Komunikacja międzykulturowa” Moskiewskiego Uniwersytetu Humanistycznego i Alice Salomon Hochschule. W latach 2015-2018 pracowała w Instytucie Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, obecnie adiunktka w IEiAK UW oraz członkini Zespołu Antropologii Niezdyscyplinowanej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zajmuje się podmiotami pozaludzkimi, transgatunkowością, posthumanizmem oraz etyką międzygatunkową.

Obszary zainteresowań

  • Antropologia podmiotów pozaludzkich, posthumanizm
  • Antropologia technologii, transhumanizm, AI, roboty
  • Wpływ biologii na nauki humanistyczne, transgatunkowość, bioart
  • Bioetyka, etyka zwierząt, etyka podmiotów pozaludzkich

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Antropologia podmiotów pozaludzkich 2019/2020, 2021/2022

Antropologia relacji ludzko-zwierzęcych 2020/2021

Projekty badawcze

2022-2023 "Sonata" NCN (projekt nr 2020/39/D/HS3/00618) "Doświadczanie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii", kierowniczka: dr M. Owczarska

2017-2018 grant Russian Foundation for Basic Research (RFBR) (projekt nr 17-23-01017), „Dywergencja człowieka przyszłości: konwergencja technologii, ich filozoficzna interpretacja i normy prawno-etyczne”, kierownik: prof. Paweł Tiszczenko

2015-2017 grant Russian Science Foundation (RSF) (projekt nr 15-18-30057), „Humanistyczna analiza biotechnologicznych projektów „ulepszenia” człowieka”, kierownik: prof. Borys Judin