mgr
Jacek
Żukowski
Jacek Żukowski
samodzielny referent inżynieryjno-techniczny
Zbiory specjalne biblioteki

Jestem etnologiem, któremu bliska jest zarówno tradycyjna etnografia, jak i współczesne orientacje metodologiczne. W Instytucie opiekuję się zbiorami specjalnymi biblioteki, zajmuję sprawami technicznymi oraz prowadzę zajęcia dodatkowe dla studentów. Staram się dzielić wiedzą i pomagać w jej poszukiwaniach. Regularnie biorę udział w przedsięwzięciach popularnonaukowych oraz o charakterze stosowanym, widząc w tych dwóch przyszłość naszej dyscypliny.

Obszary zainteresowań

antropologia ekologiczna (etnobiologia; ekologia historyczna; konflikty ekologiczne)

antropologia stosowana (praktyczne przełożenie wiedzy i badań etnograficznych na rozwiązania instytucjonalne; badania jakościowe w ochronie środowiska)

tradycyjna kultura ludowa (architektura drewniana, tradycyjne rzemiosło)

obszar badań: Wschodnie Mazowsze, aglomeracja warszawska, Kurpie Zielone, Podlasie

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Wykształcenie:

 • 2009 - 2013 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2007 – 2008 Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2005 – 2007 studia magisterskie na kierunku Etnologia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2002 – 2005 studia licencjackie na kierunku Etnologia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie badawcze:

 • Etap licencjacki – badania z zakresu antropologii pamięci pod kierunkiem dra Sławomira Sikory, praca licencjacka „Pamiątka w postrzeganiu mieszkańców Tykocina i okolic - analiza indywidualnych sposobów upamiętniania”
 • Etap magisterski – badania z zakresu percepcji krajobrazu pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Mędrzeckiego, praca magisterska „Krajobraz w nadnarwiańskich wspomnieniach Tykocinian”
 • Etap doktorancki – badania z zakresu relacji człowieka ze środowiskiem pod opieką prof. dr hab. Włodzimierza Mędrzeckiego, realizowane w oparciu o autorskie projekty badawczo-dydaktyczne (laboratoria etnograficzne)
 • inne projekty badawcze

Doświadczenie dydaktyczne:

 • 2008 - 2010 zajęcia dydaktyczne wg autorskiego programu - laboratorium etnograficzne „Człowiek i przyroda we współczesnym świecie. Analiza postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz strategii ekonomicznych współczesnych mieszkańców wsi kurpiowskiej”
 • 2010  konwersatorium i warsztaty terenowe „Antropologia Stosowana: Nowoczesne muzeum. Edukacja i turystyka kulturowa”
 • 2011-2013 zajęcia dydaktyczne wg autorskiego programu - laboratorium etnograficzne „Przyroda w wielkim mieście. Percepcja środowiska przyrodniczego oraz jego ochrony wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej”
 • Od 2010 zajęcia dydaktyczne wg autorskiego programu – konwersatorium „Antropologia ekologiczna”

Publikacje

 1. Badania ekoetnologiczne na Kurpiach, „Rocznik Mazowiecki” t. XXI 2009, str. 292-296
 2. (rec.) "Mazowsze. Studia regionalne", „Rocznik Mazowiecki” t. XXI 2009, str. 323
 3. (rec.) Historie z przemytu, „Rocznik Mazowiecki” t. XXII, 2010, str. 183-184
 4. Relacje człowieka ze środowiskiem w świetle badań antropologii ekologicznej [w:] pod red. A. Anczyk, K. Łaszczyca, Człowiek i jego środowisko, Sosnowiec 2010, rozdział w recenzowanej monografii naukowej
 5. Wykorzystanie metod jakościowych do badania wiedzy środowiskowej społeczności lokalnych, „Journal of Ecology and Health” (dawniej „Problemy Ekologii”), nr 1 2011, str. 7-12, czasopismo recenzowane 6 pkt. MNiSW, http://www.ecoetno.us.edu.pl/wp-content/uploads/2015/04/J.%C5%BBukowski-Wykorzytanie-metod-jako%C5%9Bciowych-do-badania-wiedzy-%C5%9Brodowiskowej-sp%C5%82eczno%C5%9Bci-lokalnych.pdf (dostęp 06.2015)
 6. Postawy Kurpiów wobec przyrody [w:] pod red. H. Rusek i A. Pieńczak, Etnologicznei antropologiczne obrazy świata - konteksty i interpretacje, Cieszyn-Katowice 2011, rozdział w recenzowanej książce naukowej
 7. Konflikty ekologiczne to konflikty społeczne. O antropologii ekologicznej i Kurpiach z Jackiem Żukowskim rozmawia  Karolina Bielenin-Lenczowska, „Dzikie Życie”, nr 4 2011, str. 25-28, http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2302,article,5298 (dostęp 12.2015)
 8. Człowiek i przyroda na Kurpiach – raport z badań laboratorium etnograficznego, "Rocznik Mazowiecki", Tom XXIII r. 2011, str. 191-196
 9. Wszyscy tego słuchali – rekonstruowanie zjawisk kulturowych ze wspomnień, Katalog wystawy - Wspominając Radio Luxembourg w PRL, str. 15-17, Warszawa 2012
 10. A. Malewska-Szałygin, J. Żukowski, Wspominając Radio Luxembourg w PRL... - scenariusz wystawy, Katalog wystawy - Wspominając Radio Luxembourg w PRL, str. 19-41, Warszawa 2012, http://varsovie.mae.lu/en/content/download/32448/247177/version/1/file/katalog+PL.pdf (dostęp 12.2015)
 11. Lokalna wiedza środowiskowa i praktyki z niej wynikające jako element niematerialnego dziedzictwa kulturowego [w:] pod red. K. Braun, Niematerialne dziedzictwo kulturowe, Warszawa-Węgorzewo 2013, rozdział w recenzowanej monografii naukowej 
 12. (redaktor) "CHATA. Kurpiologia. Dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej", Ostrołęka 2013, http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:cyfrowaetnografia.pl:5148 (dostęp 12.2015)
 13. Kurp dla etnologa skarbem! Znaczenie Kurpiów Zielonych dla dydaktyki i badań podstawowych warszawskiej etnografii/etnologii, "CHATA. Kurpiologia. Dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej", Ostrołęka 2013, str. 11-25
 14. Skansen w Kuligowie nad Bugiem - prywatna inicjatywa muzealna jako forma ochrony i dokumentacji lokalnego dziedzictwa kulturowego, "Rocznik Mazowiecki" t. XXVI 2014, str. 357-359
 15. (rec.) Wędrówki po Puszczy Białej, tekst S. Słojkowska-Affelska, red. nauk. i fot. M. Pokropek, ss. 187, Pułtusk 2014; M. Pokropek, Zbójna i okolice w starej fotografii, ss. 206, Zbójna, "Rocznik Mazowiecki" t. XXVI 2014, str. 373-374
 16. Warszawski galimatias nad Wisłą, strona internetowa Projekt Wisła, 2015, http://www.projektwisla.pl/?p=123 (dostęp 12.2015)
 17. Metodologia ekoetnologiczna w badaniach nad krajobrazem, Praca zbiorowa "Dwa razy do tej samej rzeki. Wisła jako przestrzeń zmiany kulturowej", str. 17-22, Warszawa 2016, http://www.projektwisla.pl/wp-content/uploads/2016/02/Dwa-razy-do-tej-same-rzeki-Agrotec-Polska1.pdf (dostęp 03.2016)
 18. (redaktor) Dziedzictwo Materialne Wsi i Małych Miast, Warszawa 2016, http://etnologia.uw.edu.pl/sites/default/files/dziedzictwo_materialne_wsi_i_malych_miast.pdf
 19. Podsumowanie II Ogólnopolskiego Zjazdu Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych Miast, "Rocznik Mazowiecki" T. XXVII 2015-2016, str. 291-294
 20. Życie na rzece i z rzeki - etnograficzna rekonstrukcja nieodległej przeszłości mieszkańców Serocka i dolnej Narwi [w:] pod red. S. Jakubczaka i R. Lolo, Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków, Serock 2017, str. 213-235, rozdział w recenzowanej monografii naukowej

Projekty badawcze

Autor/kierownik stosowanego projektu badawczego „Lasy miejskie w życiu ludzi – wiedza i świadomość ekologiczna mieszkańców wybranych obszarów Warszawy” zrealizowanego we współpracy z Lasami Miejskimi – Warszawa (współpraca z partnerem społecznym) w 2011 roku

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

 1. Konferencja naukowa „Kurpie. Korzenie tożsamości regionalnej” zorganizowana przez Mazowieckie Towarzystwo Naukowe w Warszawie, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce oraz wójta gminy Czarnia, 25 listopada 2009 r. wygłoszony referat p.t. „Postawy Kurpiów wobec przyrody”
 2. II ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem Humanistyka w Dialogu z Naukami Przyrodniczymi „Homo sapiens w biotopie. Człowiek i jego środowisko”, organizowana przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, 13-14 października 2010 r. wygłoszony referat „Relacje człowieka ze środowiskiem w perspektywie antropologii ekologicznej na przykładzie badań do pracy doktorskiej na Kurpiach”
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – identyfikacja – dokumentacja – ochrona - interpretacja – pojęcia – poglądy” organizowana przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie 17-19 czerwca 2011 r. wygłoszony referat „Lokalna wiedza środowiskowa i praktyki z niej wynikające, jako element niematerialnego dziedzictwa kulturowego”
 4. Konferencja naukowa "Kurpiologia. Dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej" organizowana przez IEiAK UW oraz Ostrołęckie Centrum Kultury, 7 kwietnia 2013 r. wygłoszony referat "Kurp dla etnologa skarbem! Znaczenie Kurpiów Zielonych dla dydaktyki i badań podstawowych warszawskiej etnografii/etnologii"
 5. Seminarium "Muzeum Prywatne"  organizowane przez Mazowiecie Centrum Kultury i Sztuki, Fundację Ari Ari oraz Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", Kamieńczyk nad Bugiem, 12-13 października 2013 r. wygłoszony referat "Skansen w Kuligowie nad Bugiem - prezentacja prywatnego muzeum"
 6. Uroczyste otwarcie dworku drobnoszlacheckiego z Kuligowa w ramach projektu "Rewitalizacja i dostosowanie do potrzeb zwiedzających tradycyjnego budynku z początku XX wieku", Skansen w Kuligowie nad Bugiem, 27 czerwca 2015 r.  wygłoszony wykład "Drobna szlachta podwarszawska przełomu XIX/XX wieku"
 7. Kino Letnie - Centrum Nauki Kopernik, wywiad przed pokazem filmu "Birdwatchers" reż. Marco Bechis (Brazylia, Włochy, 2008), "W poszukiwaniu początku: Ziemia czyich przodków? Przypowieść o świecie, który nie należał do nikogo" - z Jackiem Żukowskim rozmawiał Andrzej Szozda, 24 lipca 2015 r. 
 8. II Ogólnopolski Zjazd Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych Miast, organizowany przez Fundację Dziedzictwo Nadbużańskie oraz IEiAK UW, Skansen w Kuligowie nad Bugiem, 12 września 2015 r. wygłoszony referat "Dziedzictwo materialne wsi i małych miast - prezentacja książki z I Ogólnopolskiego Zjazdu Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych miast"
 9. Międzynarodowa konferencja "Ekologia kulturowa: inspiracje - interpretacje - perspektywy", organizowana przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 19 maja 2016 r. wygłoszony referat "Ekoetnologia stosowana - badania etnograficzne w ochronie środowiska"
 10. Konferencja naukowa "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków", organizowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Muzeum Historyczne w Legionowie, 22 listopada 2016 r. wygłoszony referat "Życie na rzece i z rzeki - etnograficzna rekonstrukcja nieodległej przeszłości mieszkańców Serocka i dolnej Narwi" 
 11. Sesja popularnonaukowa "Odkryj krajobraz kulturowy z etnologami i antropologami", organizowana przez IEiAK UW i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 16.09.2017 r. wygłoszony referat "Niematerialność krajobrazu - świat z pamięci"
 12. Konferencja "Zagroda wiejska. Tradycja i współczesność" organizowana w ramach Rolniczego Festiwalu Nauki przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie, 6.10.2017 r. wygłoszony referat "Kulturotwórcza rola ziemiaństwa poleskiego II RP"

Członkostwo w organizacjach

 

  Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki:

  • Kurator i współautor scenariusza wystawy „Etnologia UW po 75 latach”, Galeria Muzeum UW, Pałac Kazimierzowski, 7 – 12 czerwca 2010 roku
   Fragment powyższej wystawy:


   

  • Autor projektu ekspozycji stałej narzędzi kowalskich w Skansenie w Kuligowie nad Bugiem
  • Koordynator i współautor scenariusza wystawy „Wspominając Radio Luxembourg w PRL”, Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburg, 17 maja – 22 czerwca 2012 roku
  • Pomysłodawca-organizator konferencji naukowej "Kurpiologia. Dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej" orgaznizowanej przez IEiAK UW oraz Ostrołęckie Centrum Kultury, 7 kwietnia 2013 r.
  • Autor informacji turystycznej o kolekcji ludowej architektury drewnianej w Skansenie w Kuligowie nad Bugiem
  • Pomysłodawca-organizator I Ogólnopolskiego Zjazdu Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych Miast organizowanego przez IEiAK UW, Fundację Dziedzictwo Nadbużańskie oraz LGR "Zalew Zegrzyński", 21-22.09.2013 r. 
  • Współtwórca cyklu artystyczno-edukacyjnego "Melodia Węgla i Papieru" 
   https://www.facebook.com/melodiaweglaipapieru/
  • Pomysłodawca-organizator II Ogólnopolskiego Zjazdu Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych Miast organizowanego przez Fundację Dziedzictwo Nadbużańskie i IEiAK UW, odbywającego się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015, 12.09.2015 r.
  • Współautor wystawy dla kandydatów na studia "LABO: Wyjście - Otwarcie - Spojrzenie - Dystans - Opowieść"
  • Wypowiedź dla portalu ŚwiatRolnika.info:

   

  • Pomysłodawca-współorganizator sesji popularnonaukowej "Odkryj krajobraz kulturowy z etnologami i antropologami" organizowanej przez IEiAK UW oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, odbywającej się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2017, 16.09.2017 r.
  • Wypowiedź dla programu Strefa Mazowsze w TVP3
   http://warszawa.tvp.pl/36849326/18042018
  • Pomysłodawca, autor scenariusza, realizator wystawy fotografii Sławomira Krysika "Afryka etnologUW" prezentowanej podczas V Kongresu Afrykanistów Polskich, Huta Szklana, 23-25.04.2018 r. oraz w Galerii UW w BUW w dniach 25.08 -09.09.2018 r.