mgr Maria Erdman

doktorantka
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt

maria.erdman@wp.pl

Maria Erdman kulturoznawca, aktorka, działaczka społeczna, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, urodzona 5 maja 1992 r. w m. Makiejewka obwodu donieckiego (Ukraina). Jako działaczka społeczna bardzo aktywnie wspiera krzewienie polskości w Donbasie. W 2013 roku ukończyła studia teatralne w Akademii Kultury w Charkowie, a w 2014 r studia magisterskie z kierunku kulturoznawstwo tamże. W roku akademickim 2014/2015 uczestniczyła w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi badania na temat tożsamości narodowej i kulturowej Polaków w Donbasie.

Nagrody i stypendia

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców (2014-2015),
Stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Członkostwo w organizacjach

Wiceprezes i współzałożyciel Towarzystwa Kultury Polskiej "Polonia" donieckiej obwodowej ordanizacji społecznej