Shortcut 2011

Przydatne informacje
Kierownik grantu: 
Chomicka Ewa
Wykonawca: 
Rakowski Tomasz, Cichocki Piotr
Lider grantu: 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Termin rozpoczęcia: 
13-02-2012
Termin zakończenia: 
13-02-2012

Tomasz Rakowski

Kierownik merytoryczny projektu „Prolog: nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego” realizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Narodowe Centrum Kultury
Realizacja i koordynacja zespołowych badań terenowych, projektów artystyczno-animacyjnych Broniów-Ostałówek lipiec-listopad 2011
Raporty merytoryczne dla MCKiS i dla Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury

Wystąpienie „Odgrywanie kultury, odkrywanie rozwoju. Uwagi o działaniach uruchamiających mechanizmy rozwojowe w peryferyjnych społecznościach wiejskich” w ramach międzynarodowego kongresu Shortcut Europe 2011.
Sprawowanie funkcji kuratora wystawy „Prolog: nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego” w Galerii Kordegarda MKiDN 15-18 listopad 2011. Koordynacja uroczystego finisażu wystawy.

Publikacja: „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego”, dg pack, MCKiS, Warszawa 2011. (autor tekstu, redaktor).
 

 

Piotr Cichocki

Badania terenowe – sierpień – październik (Radomszczyzna)
publikacje - „Ścieżka dźwiękowa” w ramach wydawnictwa DVD „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturowego”.
instalacja dźwiękowa „Dialog/monolog” wystawa „Prolog: Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturowego”, Galerii Kordegarda, w ramach kongresu kultury ShortCut.