Analiza porównawcza niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce i Białorusi: casus maslenicy i zapustów

Przydatne informacje
Nr wewnętrzny UW: 
500-D131-08-0288741
Nr umowy: 
BPN/SZN/2021/1/00033/U/DRAFT/00001
Kierownik grantu: 
dr Katarzyna Waszczyńska
Wykonawca: 
dr Alena Leshkevich
Termin rozpoczęcia: 
01-09-2022
Termin zakończenia: 
31-08-2023