Antropologiczne studium korupcji w Republice Dagestanu

Przydatne informacje
Nr grantu: 
315206
Nr wewnętrzny UW: 
GR 5212
Nr umowy: 
UMO-2015/19/D/HS3/02362
Kierownik grantu: 
dr Iwona Kaliszewska
Wykonawca: 
Jagoda Schmidt, Marek Kaleta, Kamil Wielecki, Katarzyna Karpik, Iwa Kołodziejska
Wysokość dofinansowania: 
392 954 PLN
Termin rozpoczęcia: 
15-06-2016
Termin zakończenia: 
14-06-2021