Antropologia stosowana - rozwój specjalności studiów drugiego stopnia.

Przydatne informacje
Nr grantu: 
VII edycja
Kierownik grantu: 
Mróz Lech
Wykonawca: 
Ząbek Maciej (koordynator), Waszczyńska Katarzyna
Lider grantu: 
IEiAK
Termin rozpoczęcia: 
01-10-2011
Termin zakończenia: 
28-02-2012