"Ile antropolożek i antropologów potrzeba, żeby zbudować aplikację?"
Studiuj w IEiAK UW!

Przypominamy, że rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 rozpoczęła się 7 czerwca 2021.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do IEiAK UW można znaleźć TUTAJ

Nieprzydatne i niepraktyczne? Czy takie są umiejętności etnologów i etnolożek? Nic bardziej mylnego! Umiejętności i wiedza etnologiczna przydaje się w nieoczywistych branżach, a etnolodzy/entolożki biorą udział w powstawaniu wielu Waszych ulubionych produktów cyfrowych.

Zapraszamy do obejrzenia warsztatu poprowadzonego przez Roberta Statkiewicza i Agnieszkę Zwolińską, absolwentów IEiAK UW, którzy wiedzę z etnologii wykorzystują pracując w IT i projektując doświadczenia użytkowników i użytkowniczek. Warsztat został zrealizowany w ramach Dnia Otwartego UW, który odbył się 24 kwietnia 2021 roku.

Warsztat: antropolgia i IT?

Antropologia kulturowa jest "najbardziej humanistyczną spośród nauk społecznych i najbardziej naukową spośród dziedzin humanistycznych". Mówi się o niej także, że jest "filozofią z uwzględnieniem prawdziwych ludzi". Antropologia stawia pytania o społeczno-kulturowe procesy zachodzące w świecie - współczesnym i dawnym - o różnorodność i jedność ludzkiego doświadczenia, a także o naturę relacji, które łączą człowieka z innymi i ze światem.

Wyjątkowość antropologii polega na dążeniu do zrozumienia tego, co w życiu społecznym zaskakujące i wyjątkowe, co wymyka się schematom, statystykom i modelom teoretycznym. Antropologia przybliża to, co wydaje się egzotyczne i dalekie, a zarazem pozwala dostrzec niedostrzegalne w tym, co bliskie i pozornie znajome.

Realizowana  przez nas etnologia/antropologia to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych. 

 

Co to jest etnologia?

Etnologia i antropologia kulturowa, umieszczone obok siebie w nazwie naszego Instytutu, to określenia prawie synonimiczne, jednak każde z nich niesie nieco inne skojarzenia. Więcej o etnologii i antropologii kulturowej dowiesz się tutaj

 

Jakie pytania stawia antropologia?

O antropologii mówi się, że jest "filozofią z uwzględnieniem prawdziwych ludzi". Antropologia stawia pytania o społeczno-kulturowe procesy zachodzące w świecie - współczesnym i dawnym - o różnorodność i jedność ludzkiego doświadczenia, a także o naturę relacji, które łączą człowieka z innymi i ze światem.

 

Co wyróżnia etnologię i antropologię kulturową?

Wyjątkowość antropologii polega na dążeniu do zrozumienia tego, co w życiu społecznym zaskakujące i wyjątkowe, co wymyka się schematom, statystykom i modelom teoretycznym. Antropologia przybliża to, co wydaje się egzotyczne i dalekie, a zarazem pozwala dostrzec niedostrzegalne w tym, co bliskie i pozornie znajome.

 

Czym zajmuje się etnologia i antropologia kulturowa?


Realizowana  przez nas etnologia/antropologia to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych.

 

Jakwyglądają studia w IEiAK?

Kluczowym elementem studiów antropologicznych na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie licencjackim są "laboratoria etnograficzne" - unikatowe, trwające cztery semestry zajęcia, podczas których studenci, pod opieką prowadzących, odbywają serię wyjazdów terenowych, dzięki czemu zdobywają praktyczną umiejętność prowadzenia badań jakościowych. Jest to nie tylko niezwykłe doświadczenie edukacyjne, ale też swoisty "obrzęd przejścia", dostarczający emocji i przeżyć, do których nasze absolwentki i nasi absolwenci wracają pamięcią przez całe życie. Więcej o "laboratorium etnograficznym" znajdziesz tutaj. 

Podobnie bliskie relacje mistrz-uczeń wiążące naszych studentów z wykładowcami wyróżniają także studia na poziomie magisterskim. Tu nasi studenci uczestniczą w proseminariach badawczych. Proseminaria są zaprojektowane jako podniesione do trzeciej potęgi laboratoria badawcze.  Więcej na temat proseminariów badawczych przeczytasz tutaj.

Nasi studenci prowadzą badania nie tylko w ramach zajęć. Mają możliwość realizacji własnych pomysłów badawczych dzięki kołom naukowym,  indywidualnym projektom finansowanym z funduszy Rektora UW, czy Dziekana WNKS. Wspólnie z pracownikami, absolwentami realizują liczne projekty Instytutowe. Działają i realizują swoje pomysły również we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Studiowanie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej daje możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus, udziału w kołach naukowych i prężnej społeczności łączącej antropolożki i antropologów także poza Uniwersytetem.

 

Dlaczego warto studiować etnologię i antropologię kulturową?

Jesteśmy jednym z czołowych ośrodków antropologicznych w Polsce. Od początków swojego istnienia – a jego historia sięga 1934 roku – tworzy społeczność poszukującą sposobów poznania świata społeczno-kulturowego i dyskutującą o granicach tego poznania. Czytaj więcej

Co robić po studiach na etnologii?

Wyjątkowe umiejętności rozumienia drugiego człowieka, spostrzegania nietypowych zjawisk i analitycznego spojrzenia na życie społeczne i kulturę sprawiają, że absolwenci antropologii z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy wszędzie tam, gdzie ceni się kreatywność i wyobraźnię: między innymi w biznesie, w edukacji, w mediach, w działalności wydawniczej, w organizacjach pozarządowych i w instytucjach kultury.

A co mówią nasi absolwenci?