UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym wchodzi w życie 1 października 2018 roku. Jedną z kluczowych zmian, które wprowadza ustawa, jest przeniesie decyzji dotyczących wewnętrznej organizacji uczelni z poziomu regulacji krajowych na poziom przepisów wewnętrznych. To statut uczelni – a nie jak dotychczas ustawa – ma definiować sposób działania uniwersytetu. Uczelnie mają rok, aby na nowo przygotowywać swoje statuty, z uwzględnieniem zmian w prawie. Mają one zacząć obowiązywać w październiku 2019 roku. Będzie to zadanie dla senatów uczelni i komisji senackich. Na Uniwersytecie Warszawskim ten proces poprzedzają wewnętrzne konsultacje w formie pracy think tanków oraz warsztatów otwartych dla społeczności.

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji pojawiających się na stronie: www.uw.edu.pl/uw-a-nowa-ustawa.   

 

W dn. 6 i 7 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się otwarte spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności UW: studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci. Na spotkania obowiązuje rejestracja. 

Terminy i miejsca spotkań:

- 6 listopada, godz. 15:00, Kampus Ochota, Wydział Fizyki (ul. Pasteura 5), sala 0.03

- 7 listopada, godz. 16:00, Kampus Główny, Collegium Politicum, aula im. J. Baszkiewicza

Wydarzenie na Facebooku   
Więcej informacji