Rocznik Ziem Zachodnich - konkurs na napisanie artykułów naukowych

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu ogłasza konkurs skierowany do młodych badaczy na napisanie artykułów naukowych do czasopisma Rocznik Ziem Zachodnich. 

Czasopismo naukowe Rocznik Ziem Zachodnich jest rocznikiem wydawanym online przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2017 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim prof. Grzegorz Strauchold. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych przeszłości i współczesności ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej oraz przestrzenią do dyskusji naukowej na ten temat.

Do 15 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń zawierających tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu. Natomiast do 30 października 2018 r. należy przesłać cały artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.

Za udział w konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne:

  • nagroda główna: 2000 zł
  • dwa wyróżnienia: 1000 zł każde

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej organizatora: http://www.zajezdnia.org/konkurs-na-napisanie-artykulow-nauk....