Zostań tutorem studenckim!

Data dodania: 
31-01-2022

W ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” prowadzonego w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW od semestru letniego 2020/21 organizuje innowacyjny program skierowany do studentów ze spektrum autyzmu – program tutoringu studenckiego.

Program polega na wspieraniu studenta ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu na uczelni przez studenta starszego roku, tego samego lub pokrewnego kierunku. Kandydatem/kandydatką na tutora/tutorkę może być student/studentka od drugiego roku studiów licencjackich wzwyż. Oferta dotyczy umowy o pracę (fragment etatu) na czas określony wspólnie ze studentem-kandydatem.

Rekrutacja ma charakter ciągły. Cały czas ze względu na zapotrzebowanie ze strony studentów ze spektrum autyzmu poszukiwani sa kandydaci na tutorów/tutorki na nowy semestr.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej programu: https://bon.uw.edu.pl/tutoring/