Wewnętrzny Panel Badawczy UW: ECTS i gratyfikacje pieniężne dla studentów

Kategorie: 
Badania

Niedawno, wysiłkami Pracowników Wydziału Psychologii ruszył Wewnętrzny Panel Badawczy UW, umożliwiający Studentom branie udziału w badaniach naukowych Badaczy z UW, za co mogą otrzymać 1 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz szansę na dodatkowe gratyfikacje pieniężne.

Panel jest już szczegółowo opisany w USOS:

Infomracje na temat panelu można znaleźć także na Facebooku