Stypendia dla olimpijczyków - studentów z I roku UW, w roku złożenia egzaminu maturalnego

Data dodania: 
27-10-2021

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Stypendium w wysokości 1000 zł/m-c (dla laureata krajowej olimpiady przedmiotowej) oraz 2000 zł/m-c (dla finalisty olimpiady międzynarodowej) przyznawane jest na okres roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 września.

„Stypendium dla olimpijczyków” nie wyklucza się ze stypendium Rektora, stanowi jego uzupełnienie.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada.

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/10/stypendia-d...

Pytania na temat wniosków proszę kierować do pani Beaty Rębacz <brebacz@mimuw.edu.pl>